การบินไทยขาดทุนเท่าฟ้า ติดลบแสนสี่หมื่นล้าน!

25 ก.พ 2564 เวลา 05:04 น.
บทคัดย่อ

การบินไทยขาดทุนเท่าฟ้า ติดลบแสนสี่หมื่นล้าน!

FXTHAINEWS

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ได้ประกาศผลประกอบการประจำปี 2563

รายได้ 48,311 ล้านบาท ลดลง 73.8%

ขาดทุน 141,171 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,074.8%

โดยรายได้ที่ลดลงแบ่งออกเป็น
-รายได้จากค่าโดยสาร และค่าน้ำหนักส่วนเกิน 34,163 ล้านบาท ลดลง 77.1%

-รายได้จากการขนส่งสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ 6,893 ล้านบาท ลดลง 61.2%

-รายได้การบริการอื่น ๆ 6,660 ล้านบาท ลดลง 53.1%

ซึ่งก็เป็นผลมาจาก การบินไทยจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบิน เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 

ทำให้ไม่สามารถขนส่งผู้โดยสาร หรือขนส่งพัสดุ ไปยังปลายทางตามความต้องการของลูกค้าได้

ทีนี้ เรามาดูฝั่งค่าใช้จ่าย 

ปีที่ผ่านมา การบินไทย มีค่าใช้จ่ายรวม 96,430 ล้านบาท ลดลง 50.9% แบ่งออกเป็น

-ค่าน้ำมันเครื่องบิน 12,386  ล้านบาท ลดลง 77.3%

-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมน้ำมัน 71,970 ล้านบาท ลดลง 47.7%

-ต้นทุนทางการเงิน 12,074 เพิ่มขึ้น 184.4%

จะเห็นได้ว่าแม้บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่เป็นการลดลงที่น้อยกว่าการหดตัวของรายได้

จึงทำให้ การบินไทย มีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน 48,119 ล้านบาท

ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้แล้ว

การบินไทยยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

เช่น เงินชดเชยพนักงานในโครงการ “MSP A” ที่พนักงานสมัครใจลาออก 3,098 ล้านบาท

รวมถึงมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินมากถึง 82,703 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ จึงส่งผลให้ในปี 2563 การบินไทย ขาดทุนมากถึง 141,171 ล้านบาท

ล่าสุด การบินไทยมีหนี้สะสมอยู่ทั้งหมด 337,456 ล้านบาท 

และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน -128,665 ล้านบาท

สำหรับความเคลื่อนไหวของหุ้นการบินไทยวันนี้

หุ้นการบินไทย หรือ THAI ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอน

กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม 

https://lin.ee/L1RIwtv

Line ID : @fxthai

Web : https://fxthainews.com/

FB : https://www.facebook.com/Fxthainews-100996785173250

แสดงความคิดเห็น