ซิกแนลวันนี้ 2-3-64 (รอบบ่าย)

2 มี.ค 2564 เวลา 09:24 น.
บทคัดย่อ

ซิกแนลวันนี้ 2-3-64 (รอบบ่าย)

FXTHAINEWS

Signal Forex 2/3/2021

ค่าเงิน USD/CAD

เวลาเริ่ม GMT+07:00 15:51 

เวลาสิ้นสุด GMT+07:00 18:51 

-SELL-

Sell at              1.2678

Take profit at  1.2657

Stop loss at     1.2709


แสดงความคิดเห็น