ซิกแนลForex USD/CHF SELL 20-4-64

20 เม.ย 2564 เวลา 10:59 น.
บทคัดย่อ

ซิกแนลForex USD/CHF SELL 20-4-64

ซิกแนลForex 20-4-64

ค่าเงิน USD/CHF


เวลาเริ่ม GMT+07:00      17:55

เวลาสิ้นสุด GMT+07:00  20:55


🔴 SELL 🔴

SELL at            0.9157

Take profit a   0.9139

Stop loss at    0.9183แสดงความคิดเห็น