เราชนะ"กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน"เช็กสิทธิเงินเข้าพรุ่งนี้ 4,000บาท!

4 มี.ค 2564 เวลา 08:36 น.
บทคัดย่อ

เราชนะ"กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน"เช็กสิทธิเงินเข้าพรุ่งนี้ 4,000บาท!

FXTHAINEWS

การเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสามาร์ทโฟน สามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ววันนี้ เตรียมรับวงเงินเข้าแอปเป๋าตัง 4,000 พรุ่งนี้


การเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต  ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการลงทะเบียนเราชนะของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เป็นวันแรก สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ระยะเวลารับเงินเราชนะ แบ่งเป็น 2 รอบดังนี้ 

1.โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับ วงเงินจากโครงการฯ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันศุกร์ของทุก สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกันโดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 4,000 บาท จากนั้นจะได้รับ สัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้าย ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

2.ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงิน จากโครงการฯ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้ รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 6,000 บาท และได้รับวงเงินครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2.ไปที่ปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด

4.คลิ๊กปุ่มตรวจสอบสถานะ

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารข้อมูล

https://lin.ee/L1RIwtv

Line ID : @fxthai

Web : https://fxthainews.com/

FB : https://www.facebook.com/Fxthainews-100996785173250

แสดงความคิดเห็น